Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009
One comments

ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ

12:00 μ.μ.


λεξάριθμοι είναι η αντιστοιχία αριθμών με γράμματα κατά την αρχαιοελληνική παράδοση μας

Α=1,Β=2,Γ=3,Δ=4,Ε=5, F=6, Ζ=7 ,Η=8 Θ=9
Ι=10 ,Κ=20 Λ=30 Μ=40 Ν=50 Ξ=60 Ο=70 Π=80 Q=90
Ρ=100 , Σ=200 Τ=300 Υ=400 Φ=500 Χ=600 Ψ=700 Ω=800 Π*=900

Π*= είναι το αρχαιοελληνικό σανμπί απλά το πληκτρολόγιο δε μπορώ να το βρώ

σε περιπτωση λεξαριθμικής ισοψιφίας ισχύει κάποια σχέση σύνδεση προβλεπτικότικα συνδεσης των λέξεων και καταστάσεων
< Η Σοφία των Συναρίθμων

«…Το βιβλίο αυτό είναι το τρίτο, που παραδίδω στον κόσμο. Εξʼ αιτίας της σοβαρότητος του θέματος και των δυσκολιών, που παρουσιάστηκαν σχετικώς με την αποπεράτωσή του, αναγκάστηκα να απομονωθώ από τον κόσμο για ένα χρονικό διάστημα και να εναρμονιστώ με την φύση, εφαρμόζοντας το σοφό αρχαίο ρητό «νούς υγιής εν σώματι υγιεί». Έτσι, παράλληλα με την αποπεράτωση αυτού του έργου, υπέβαλα τον εαυτό μου σε μια προσπάθεια καθάρσεως του υλικού και πνευματικού μου σώματος, διεκπεραιώνοντας ένα προπονητικό πρόγραμμα για τους δρόμους μεγάλων αποστάσεων.

Αυτά, που παρουσιάζονται στα εννέα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου, είναι στην μεγάλη πλειοψηφία τους νέα στοιχεία λεξαριθμικών μελετών, που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο με αφετηρία τον Δεκέμβριο του 2001 έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2004.

Στο βιβλίο αυτό, εκτός από τον φυσικό λεξάριθμο, που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, μελετάται εκτενώς και η έννοια του πυθμενικού λεξαρίθμου και σε αρκετές περιπτώσεις αναλύεται η φιλοσοφική της σημασία.

Επίσης, εισάγεται η έννοια του αναλυτικού λεξαρίθμου και μελετάται η ισοψηφία αυτού. Από τη μελέτη αυτή, προκύπτει ότι και ο αναλυτικός λεξάριθμος έχει μεγάλη συχνότητα λογικών ισοψηφιών και επομένως θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια νέα λεξαριθμική μορφή. Για να αποφύγουμε τη σύγχυση του αναλυτικού λεξαρίθμου με τον λεξάριθμο, που ήδη γνωρίζουμε (φυσικός λεξάριθμος), θα περικλείουμε το υπό μελέτην λεκτικόν με δύο αγκύλες, εκ των οποίων, η μια θα τοποθετείται στην αριστερή και η άλλη στη δεξιά πλευρά της λέξεως, φράσεως ή προτάσεως που μελετούμε. Η έννοια του αναλυτικού λεξαρίθμου, είναι αρκετά σοβαρή, και βασίζεται στο γεγονός ότι τα σύμβολα (γράμματα ή αριθμογράμματα) του Ελληνικού αλφαβήτου, αποτελούν λέξεις, οι οποίες έχουν φυσικό λεξάριθμο. Η χρήσις των αναλυτικών λεξαρίθμων μας οδηγεί σε ανακαλύψεις και συμπεράσματα, που θα ήταν αδύνατο να γίνουν με τους φυσικούς λεξαρίθμους. Τούτο σημαίνει, ότι η εφαρμογή τους μας βοηθάει να διεισδύσουμε περισσότερο στα άδυτα της Ελληνικής γλώσσης και να προσεγγίσουμε την αλήθεια.

Επειδή δεν υπάρχουν αναφορές σε αρχαία κείμενα για την λέξη λεξάριθμος, μετά πό έρευνα, παραθέτουμε την λέξη, που οι Πυθαγόρειοι χρησιμοποιούσαν αντί της λέξεως λεξάριθμος. Από την έρευνα αυτή, συμπεραίνουμε ότι οι Πυθαγόρειοι χρησιμοποιούσαν τον όρο συνάριθμος αντί του λεξαρίθμου και στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι λεξαριθμικοί συσχετισμοί μεταξύ των δυο αυτών όρων.

Στην αρχή του βιβλίου μελετάται η κοσμική δημιουργία, και δίδεται η λεξαριθμική απόδειξη της συμφωνίας με την θεωρία της μεγάλης εκρήξεως (big bang). Εις το έκτον κεφάλαιον επιχειρείται μια λεξαριθμική διείσδυσις στον μικρόκοσμο, παρουσιάζοντας νέα αποτελέσματα δια τον κόσμον του στοιχείου, του πυρήνος της ύλης και του ατόμου. Επίσης, δίδεται δια πρώτην φορά λεξαριθμική απόδειξις δια την αιτίαν της βαρύτητος, η οποία είναι η μεταβολή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.»> ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


άλλα βιβλια του συγγραφέα μαθηματική αποκωδικοποίηση της ελληνικης γλώσσης Η Μαθηματική Κατασκευή της Ελληνικής Γλώσσας


Στο πρώτο του βιβλίο (Αποδείξεις για τη μαθηματική κατασκευή της Ελληνικής γλώσσας) ο Ελευθέριος παρουσιάζει την αντιστοιχία μεταξύ γραμμάτων και αριθμών του Ελληνικού αλφαβήτου. Συνεχίζει δείχνοντας τη λεξαριθμική επιβεβαίωση ορισμένων θεωρημάτων της φυσικής και των μαθηματικών διά των λεξαρίθμων της Ελληνικής γλώσσης.Επίσης, αποδεικνύει ότι η Ελληνική Γλώσσα γνωρίζει την διαδικασία της δημιουργίας και την γεωμετρία του ανθρωπίνου όντος διά των λεξαρίθμων. Ο Ελευθέριος παρουσιάζει για πρώτη φορά τις λεξαριθμικές εξαγωγές των μαθηματικών σταθερών π, φ και της βάσεως των φυσικών λογαρίθμων e. Το πρώτο του βιβλίο εξεδόθη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2000 με την ευγενική χορηγία της Εμπορικής Τράπεζας και αποτελείται από 203 σελίδες.
«…Το βιβλίο αυτό εξεδόθη μετά από έρευνες δεκαεπτά ετών (1983 – 2000). Οι έρευνες εστιάστηκαν κυρίως επάνω στην λεξαριθμική θεωρία, στην αρχαία Ελληνική γλώσσα, στον δίσκο της Φαιστού, την κοσμογονία, την έννοια του Θεού, καθώς και στην αναζήτηση της αλήθειας. Το βιβλίο αυτό είναι ένα σπάνιο σύγγραμμα, το οποίο παρουσιάζει νέα στοιχεία για την Ελληνική γλώσσα και τη λεξαριθμική θεωρία και όχι «ανακυκλούμενο υλικό», όπως πολλοί σε διάφορα βιβλία και θέματα παρουσιάζουν. Ο πόλεμος που δέχθηκα από ορισμένους ημιμαθείς, απατεώνες και κλέφτες πνευματικής ιδιοκτησίας, δε με εμπόδισε να κάνω αυτή την έκδοση, αλλά αντίθετα με ενδυνάμωσε να ανακαλύψω και να παρουσιάσω περισσότερα στον Έλληνα αναγνώστη. Ορισμένες από τις πιο σπουδαίες λεξαριθμικές ανακαλύψεις που περιέχονται σʼ αυτό το βιβλίο, είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του π = 3,1415926535….., του χρυσού αριθμού φ = 1,6180339887…., καθώς και της βάσεως των φυσικών λογαρίθμων e = 2,7182818284….. Οι προηγούμενοι τρείς αριθμοί είναι οι τρείς σπουδαιότερες μαθηματικές σταθερές και βρίσκονται κωδικοποιημένες στη μεγάλη πυραμίδα του Χέοπος στην Αίγυπτο, καθώς και στον Παρθενώνα. Επίσης, το βιβλίο μου περιέχει λεξαριθμικές αποδείξεις θεωρημάτων της γεωμετρίας και της θεωρίας αριθμών, καθώς και της φυσικής.

Το συμπέρασμα στο οποίο έχω καταλήξει είναι ότι η Ελληνική γλώσσα σαν μαθηματική κατασκευή γνωρίζει όλους τους νόμους της συμπαντικής δημιουργίας, γεγονός που γίνεται αντιληπτό μέσω της λεξαριθμικής θεωρίας.

Στο παρόν βιβλίο γίνεται για πρώτη φορά εκτεταμένη σύνδεση Μαθηματικών, Φυσικής και άλλων επιστημών με την Ελληνική γλώσσα, αποδεικνύοντας σοβαρά θεωρήματα μέσω της λεξαριθμικής θεωρίας και επιβεβαιώνοντας έτσι το γεγονός ότι η Ελληνική γλώσσα είναι η ανώτερη μαθηματική κατασκευή. Θεωρώ ότι η πιο σημαντική αποκωδικοποίηση από τα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι η μαθηματική αποκωδικοποίηση των φυσικών κειμένων του Αριστοτέλους και επειδή γνωρίζω την τεράστια αξία της, έχω ξεκινήσει προσπάθεια αποκωδικοποιήσεως χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 1000 Mhz. Θα ήθελα ακόμη να επισημάνω ότι χρησιμοποιώντας την λεξαριθμική θεωρία, αποδεικνύω και το Πυθαγόρειο Θεώρημα, ένα θεώρημα το οποίο έχω αποδείξει με 520 διαφορετικούς τρόπους (από το 1986 έως το 1997). Η επιτυχία έχει αναγνωριστεί από το βιβλίο Guinness στο Λονδίνο το 1999 και είναι ένα από τα δυο παγκόσμια ρεκόρ που κατέχω. Τέλος, μαζί με αυτό το βιβλίο αφιερώνω στους Έλληνες και την πρώτη μου μουσική δημιουργία σε CD με τίτλο «Απολλώνειον Φως».»


Η Μαθηματική Αποκωδικοποίησις της Ελληνικής Γλώσσης


Το δεύτερό του βιβλίο (Η Μαθηματική Αποκωδικοποίησις της Ελληνικής Γλώσσης) ο Ελευθέριος παρουσιάζει τη λεξαριθμική εξαγωγή όλων των δυνάμεων των σταθερών π και φ με εκθέτη από το -1 έως και το 6. Επίσης, παραθέτει τη θεωρία του για την ανάληψη του Ιησού Χριστού, δηλαδή ότι το υλικό του σώμα μεταμορφώθηκε σε φωτόνια υψηλής ενεργείας (φωτόνια γάμμα).Στο πρώτο κεφάλαιο ο Ελευθέριος δίδει για πρώτη φορά τον ορισμό των λεξαριθμικών κανόνων για οποιαδήποτε ισοψηφία μεταξύ λέξεων, φράσεων και λογικών προτάσεων. Επιπλέον, παρουσιάζει μία λεξαριθμική επιβεβαίωση του γεγονότος ότι η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει τους νόμους της πυρηνικής φυσικής και της κυματομηχανικής. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει ορισμένα λεξαριθμικά παραδείγματα εξετάζοντας τη δυνατότητα της πιθανής προβλεπτικότητος της Ελληνικής Γλώσσης. Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 314 σελίδες και εξεδόθη το Δεκέμβριο του 2001 με την ευγενική χορηγία της Εμπορικής Τράπεζας.
«…Το βιβλίο αυτό γράφτηκε μετά από έρευνες 17 μηνών. Το νέο μου βιβλίο έχει τον τίτλο «Η μαθηματική αποκωδικοποίησις της Ελληνικής Γλώσσης» και παρουσιάζει νέα στοιχεία συνεχίζοντας την πολυετή έρευνά μου επάνω στη μαθηματική δομή της γλώσσης μας. Ενώ το πρώτο μου βιβλίο περιείχε 180 σελίδες, το παρόν περιέχει 314, στις οποίες παρουσιάζεται κατά μεγάλο ποσοστό νέα ύλη. Ο λόγος για τον οποίον επέλεξα τον αριθμό 314 είναι ο λεξάριθμος της λέξεως ΒΙΒΛΟΣ και θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο θα είναι η ΒΙΒΛΟΣ για την κατανόηση της μαθηματικής κατασκευής και ακόμη ίσως και την παγκοσμιοποίησιν της Ελληνικής γλώσσης.


Εντός των 12 κεφαλαίων του βιβλίου, παρουσιάζονται λεξαριθμικές αποδείξεις πολλών θεωρημάτων της γεωμετρίας, της θεωρίας αριθμών, της φυσικής, καθώς και μια λεξαριθμική μελέτη για την θεραπεία του καρκίνου. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι λεξαριθμικές εξαγωγές των τριών μαθηματικών σταθερών π, φ και e, καθώς και ορισμένων δυνάμεων αυτών. Συγκεκριμένα, δίδονται οι λεξαριθμικές εξαγωγές των δυνάμεων του χρυσού αριθμού φ για τους εκθέτες από το -1 εως και το 6, ενώ για την περίπτωση του αριθμού π δίδονται οι λεξαριθμικές εξαγωγές για τους εκθέτες από το -1έως και το 3.

Στο πρώτο κεφάλαιο, μελετάται το αρχετυπικόν Ελληνικόν σύστημα αριθμήσεως, ενώ στο ενδέκατο γίνεται η συμβολική και η λεξαριθμική αποκωδικοποίησις των 28 αριθμογραμμάτων του Θείου Ελληνικού Αλφαβήτου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίδονται οι λεξαριθμικές αποδείξεις ενός μεγάλου μέρους των θεωρημάτων της Ευκλειδείου γεωμετρίας, καθώς και η λεξαριθμική απόδειξις της εικασίας του Goldbach. Στο τρίτο κεφάλαιο, δίδονται οι λεξαριθμικές εξαγωγές του π και των τεσσάρων δυνάμεων αυτού, ενώ στο τέταρτο, δίδονται οι λεξαριθμικές εξαγωγές των επτά δυνάμεων του χρυσού αριθμού φ. Στο πέμπτο κεφάλαιο, δίδεται η λεξαριθμική ανάλυσις της εννοίας του ανθρώπου και της κατασκευής του.

Στο έκτο κεφάλαιο, δίδεται μια λεξαριθμική κοσμολογική θεώρησις της συμπαντικής δημιουργίας και της εννοίας του θεού. Το έβδομο κεφάλαιο, που είναι αφιερωμένο στην επιστήμη της Φυσικής, αποδεικνύει μέρος της θεωρίας της σχετικότητος και δίδει δυο αποδείξεις περί της κβαντώσεως του χρόνου, η οποία έχει ως συνέπεια την ύπαρξη του θεμελιώδους σωματιδίου της ύλης. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται λεξαριθμική μελέτη επί της δομής της ύλης και δίδεται η ονομασία θεμέλιον στο θεμελιώδες σωματίδιον της ύλης.

Στο όγδοο κεφάλαιο, γίνεται η λεξαριθμική μελέτη και ανάλυσις του ονόματος Ιησούς Χριστός και εξηγείται το φαινόμενον της αναλήψεως αυτού. Το ένατον κεφάλαιο, παρουσιάζει νέα στοιχεία για την αποκωδικοποίση των τριών μαθηματικών σταθερών π, φ και e από τα γεωμετρικά δεδομένα της κατασκευής της μεγάλης πυραμίδος του Χέοπος και του Παρθενώνος.

Το κεφάλαιο 10 είναι αφιερωμένο στη φιλοσοφία, όπου γίνεται εκτεταμένη λεξαριθμική μελέτη για την αναζήτηση της αλήθειας, για την δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και ακόμη για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τέλος, το δωδέκατο κεφάλαιο, δίδει μια νέα διάσταση για την Ελληνική γλώσσα, παρουσιάζοντας σοβαρές λεξαριθμικές ενδείξεις για μια κρυμμένη ικανότητά της, δηλαδή την προβλεπτικότητα.

Έχετε στα χέρια σας ένα βιβλίο, το οποίον γράφτηκε με πολύ κόπο, θυσίες και ολονυκτίες, προκειμένου να γίνει η λεξαριθμική ανάλυση σε βάθος. Έτσι, σε μια εποχή που η Ελληνική γλώσσα βάλλεται ακόμη και από ανθρώπους της πολιτικής ηγεσίας και κινδυνεύει να εκφυλιστεί, σας παραδίδω ένα βιβλίο, που ίσως κάνει ακόμη και τους διώκτες της γλώσσης μας να δούν αυτή την υπέροχη μαθηματική δημιουργία με διαφορετικό πρίσμα, ελπίζοντας ότι θα σταματήσουν να την διώκουν και ότι θα την υιοθετήσουν ως παγκόσμια γλώσσα.»


πέραν των λεξαρίθμων που αναφέρωνται στα βιβλία βρηκα και μέσω ενός προγράματος κι αλλες ενδιαφέρουσες λεξαριθμικές ταυτότητες
975 =Η ΠΕΝΤΑΛΦΑ = Ο ΔΑΙΜΩΝ = Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ = ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ = ΜΕΙΛΙΧΙΟΣ = ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ = ΤΟ ΤΕΛΟΣ = ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΚΟΝ = ΕΙΣ ΝΙΜΠΙΡΟΥ = ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ

απόλλων=γνώση=αριθμοσοφίαν=λόγοσ ιησού=λόγος ουσιή=ο πάλλων=1061
απανταχού ελλήνων έγερσις=αποκάλυψη του ιωάννη=η λεξαριθμική μελέτη της ελληνικής γλώσσης=2999
ο κλώνος του αντιχρίστου=είκοσι σεμπτεμβρίου δυο χιλιάδες οκτώ=4051
">

1 comments:

Ανώνυμος είπε...

Have you had issues with spammers? I also use Wordpress and I have some excellent anti-spam practices; please Email me if you’re interested in an exchange of ideas.

thanxxx
single mother grants

Recent Posts

Hosting Directory ή 2Fast Directory Ελληνικος καταλογος Internet με επιλεγμενα links Review ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ

Zoogle.gr

TRANSLATE THIS PAGE TO YOUR LUNGUAGE Άδεια Creative Commons
Οποιαδήποτε ανάρτηση επιτρέπεται η αντιγραφή της μόνο αυτούσια και με την προυπόθεση ότι θα υπάρχει ενεργό λινκ του wwwmythsandlegends.blogspot.com Creative Commons Αναφορά προέλευσης-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα . Tweety Blogs
Το μοναδικό στο ελληνικό web με ζωντανή ροή ενημέρωσης, αποκλειστικά από Βlogs !
Top